ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟了!

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟了!-, *糟了!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
no![CN] 糟了! Crusher Joe: The Movie (1983)
Oh my God, it's terrible... you're hurt.[CN] 我的天哪 太糟了! - 你受伤了 La vallée (1972)
- Too bad![CN] - 太糟了! Private Lessons (1981)
Holà![CN] 糟了! Charade (1963)
My wife, in a whore house. Its terrible! .[CN] 我老婆在妓院 太糟了! Bewitched (1969)
Oh, that's awful![CN] 哦 太糟了! Still of the Night (1982)
You I have sold a last spring not yet read damage winter season is yet to learn about wisdom about love, it dominates 4 seasons.[CN] 我肯定我去年春天卖掉一本 - 我还没有读过 - 太糟了! The Girl on a Motorcycle (1968)
dammit![CN] 糟了! Crusher Joe: The Movie (1983)
Too bad![CN] 太糟了! Lehrmädchen-Report (1972)
The gravitational wave meter has gone berserk![CN] 大哥! 地心引力开始乱七八糟了! Crusher Joe: The Movie (1983)
Damn![CN] 糟了! Autumn Tale (1998)
Too bad![CN] 太糟了! Downtown - Die nackten Puppen der Unterwelt (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top