ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ [...] ใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠใ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ [...] ใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠใ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ [...] ใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠใ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 私人特许指派我们在这... 在这历史古迹高墙之内... 这曾经是个县监狱. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

私人 (sī rén)特许 (tè xǔ)指派 (zhǐ pài)我们 (wǒ men) (zài) (zhè)... (zài) (zhè)历史 (lì shǐ)古迹 (gǔ jì)高墙 ()之内 (zhī nèi)... (zhè)曾经 (céng jīng) (shì) ()县监狱 ().

 


  

 
私人
 • (しじん;しにん) (n) private individual [EDICT]
 • (sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ) private (citizen); private [CE-DICT-Simplified]
 • (sī rén, ㄙ ㄖㄣˊ) private (citizen); private [CE-DICT-Traditional]
特许
 • (tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ) special permission [CE-DICT-Simplified]
指派
 • (zhǐ pài, ㄓˇ ㄆㄞˋ) assignment [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǐ pài, ㄓˇ ㄆㄞˋ) assignment [CE-DICT-Traditional]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
历史
 • (lì shǐ, ㄌㄧˋ ㄕˇ) history [CE-DICT-Simplified]
古迹
 • (gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ) places of historic interest; historical sites [CE-DICT-Simplified]
之内
 • (zhī nèi, ㄓ ㄋㄟˋ) inside [CE-DICT-Simplified]
曾经
 • (céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ) once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause) [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top