ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

福島

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -福島-, *福島*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福岛县[fú dǎo xiàn, ㄈㄨˊ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fukushima prefecture in north Japan, #116,967 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
福島[ふくしま, fukushima] (n name) จังหวัดฟุคุชิมะ (福島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
福島[ふくしまけん, fukushimaken] (n) Fukushima prefecture (Tohoku area) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tadami is in Minamiaizu in Fukushima; cut off by steep mountains and located on the prefecture border with Niigata.只見町は福島県南会津地方にあり、急峻な山を隔てて新潟との県境に位置しています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was just an image... 3 Metics (immigrants) and now a Black, for your parents it's Fukushima![JA] 例えだ 君らの両親を 福島の悲劇から助けないと Serial (Bad) Weddings (2014)
First observed at Fukushima.[JA] 福島で発見された Going Nuclear (2014)
You served the Fukushima clan.[JA] 福島家と申されたガ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Just borrow Mr. Fukushima's boots, he will walk down the slope.[CN] 真是沒辦法 那你就借用福島老師的滑雪鞋好了 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
But what happens if plan C doesn't work and we wind up with our very own Fukushima Chernobyl whatever?[JA] プランCが失敗したら 福島、チェルノブイリの オリジナルZになるのか? Going Nuclear (2014)
No. If you do, why didn't you tell me?[CN] 福島老師 你是不是有一樣的領帶 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
I was hoping I could show off my skiing.[CN] 福島老師會步行下來 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
You're so rational, you don't know what girls think.[CN] 福島老師他們又會囉嗦半天 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
Nothing. I wanted to tell you it looks very nice yesterday.[CN] 福島老師,你的領帶 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
It belongs to Lord Iyi. We have allied ourselves with him before the Battle of Sekigahara.[JA] (半 郎) 関ケ竄老は麓 この井伊も 我らガ福島 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
He claimed as you do, to have been once a retainer of the Fukushima clan.[JA] 欟 け (服苗)そこもとと向じ 福島賤の譛鼻軍と 申してあったガ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
As a warrior of the Fukushima clan, I[JA] もと芸州広島福島家ラ員± 干く7岩求女 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top