ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碓-, *碓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碓, duì, ㄉㄨㄟˋ] pestle
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 5,370

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] pestle; pound with a pestle, #48,981 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氷峠[うすいとうげ, usuitouge] (n) Usui Pass [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dad hates him, that's for sure.[CN] 定的是,我爸讨厌他 Fear (1996)
For a few repairs the Shogun would surely allocate nothing.[JA] (靂田) このまま老は とう しようもない も そのらいは 猶予してれるだろう Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Xiuping Zhenye is killed in ice cliff a year ago.[CN] 冰岭被杀的阵野修平 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
Scofield, Burrows.[CN] (孺焰? 徙 ? Buried (2006)
I owe you a profound thanks, pretty.[CN] 孟礓 徇 哐 阢磙 砬 蹄磲 Buried (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top