Search result for

砷,水银 那些症状显示-

(1 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 砷,水银 那些症状显示, -砷,水银 那些症状显示-, *砷,水银 那些症状显示*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arsenic, mercury. The symptoms could indicate--[CN] 砷,水银 那些症状显示- Sports Medicine (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(shēn)水银 (shuǐ yín) 那些 (nèi xiē)症状 (zhèng zhuàng)显示 (xiǎn shì)-

 


  

 
 • (shēn, ㄕㄣ) arsenic As, metalloid, atomic number 33 [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn, ㄕㄣ) arsenic As, metalloid, atomic number 33 [CE-DICT-Traditional]
水银
 • (shuǐ yín, ㄕㄨㄟˇ ˊ) mercury; quicksilver [CE-DICT-Simplified]
那些
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT-Simplified]
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT-Traditional]
症状
 • (しょうじょう) (n,adj-no) symptoms; condition; (P) [EDICT]
 • (zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ) symptom (of an illness) [CE-DICT-Simplified]
显示
 • (xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ) to show; to illustrate; to display; to demonstrate [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top