ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短讯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短讯-, *短讯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短讯[duǎn xùn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] SMS, text message, #26,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the message.[CN] 是短讯 Che goh ha tin yau yee sing (2002)
You've 7 messages.[CN] 有七个未接的短讯 Che goh ha tin yau yee sing (2002)
We only pass notes. You know. Jokes and stuff.[CN] 我们只是传短讯,你知道的一些笑话跟小东西 Along Came a Spider (2001)
I just want your messages[CN] 你只要傅短讯给我就好了 Happy Birthday (2007)
Excuse me, how can I see the message?[CN] Norman哥,请问怎样看短讯 Che goh ha tin yau yee sing (2002)
I haven't sent you a message[CN] 我没传短讯给你呀 Men Suddenly in Black (2003)
When Inspector Liu orders everyone to fall in, we find out that there's only 1 sms sent from mobile 64173654.[CN] 刚才廖长官下命令到全体集合 我们查到只有一个短讯 发自手机号码64173654 Triad Wars (2008)
You send me a message[CN] 你传给我的短讯 Men Suddenly in Black (2003)
And why did she send you the disgusting messages?[CN] 如果没关系,干嘛傅肉麻短讯给你? Marriage with a Fool (2006)
Stand by for further bulletins.[CN] 请准备收听下一则短讯. Earthquake (1974)
Our daughter's worried I'd be sad, so she sent me a message to cheer me up.[CN] 女儿怕我伤心 专诚发送个短讯给我,逗我开心 House of Fury (2005)
Hold everything.[CN] 暂停 插播短讯 Hold everything. I Married a Witch (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top