ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

眼镜

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眼镜-, *眼镜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼镜[yǎn jìng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] spectacles; eyeglasses; CL:副[fu4], #5,143 [Add to Longdo]
隐形眼镜[yǐn xíng yǎn jìng, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] contact lens, #19,764 [Add to Longdo]
眼镜[yǎn jìng shé, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ, / ] cobra, #42,844 [Add to Longdo]
太阳眼镜[tài yáng yǎn jìng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] sunglasses [Add to Longdo]
戴有色眼镜[dài yǒu sè yǎn jìng, ㄉㄞˋ ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wear colored glasses; to have a prejudiced viewpoint [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, that's a very large nose for a very small pair of spectacles.[CN] 这么小的眼镜怎么架在那么大的鼻子上 The Lady Vanishes (1938)
What's the matter with your glasses?[CN] 你的眼镜怎么了? Baltic Deputy (1937)
If you mention my name, they will make up your little girl's glasses at a reduced charge.[CN] 只要说是我介绍的 他就会给这个小姑娘的眼镜打折 Night Train to Munich (1940)
- My spectacles, please![CN] 是我的眼镜 拜托 The Lady Vanishes (1938)
Quick. - Pick up the glass.[CN] -把眼镜捡起来 The Lady Vanishes (1938)
- Say, you dropped your glasses. - Oh.[CN] -嘿 你眼镜掉了 The Lady Vanishes (1938)
Those are Miss Froy's glasses, and you know it.[CN] 这是佛洛伊太太的眼镜 The Lady Vanishes (1938)
Will you please give me those spectacles? They belong to me.[CN] 麻烦你把眼镜给我好吗 那是我的 The Lady Vanishes (1938)
He came along and grabbed the glasses.[CN] 他抢走了眼镜 The Lady Vanishes (1938)
Oh, she dropped her glasses.[CN] 噢 她掉了眼镜 The Lady Vanishes (1938)
- Those glasses, give them to me.[CN] -那眼镜 给我 -为什么 The Lady Vanishes (1938)
- Yes, the glasses.[CN] -是的 那眼镜 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top