ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

相反,他们的军队向西推进, [...] 的救兵之间的缺口就变得越大

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -相反,他们的军队向西推进, [...] 的救兵之间的缺口就变得越大-, *相反,他们的军队向西推进, [...] 的救兵之间的缺口就变得越大*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instead of this, they had followed stops West, and the more if moved away more it grew in the distance between Germans besieged in Estalingrado e its pretense rescuers.[CN] 相反,他们的军队向西推进, 而他们推进得越远, 被围困在斯大林格勒的德国人和 他们可能的救兵之间的缺口就变得越大 Stalingrad: June 1942-February 1943 (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

相反 (xiāng fǎn),他们 (tā men) (de)军队 (jūn duì)向西 (xiàng xī)推进 (tuī jìn), (ér)他们 (tā men)推进 (tuī jìn) ()越远 (), (bèi)围困 (wéi kùn) (zài)斯大林格勒 () (de)德国人 (Dé guó rén) () 他们 (tā men)可能 (kě néng) (de)救兵 ()之间 (zhī jiān) (de)缺口 (quē kǒu) (jiù)变得 (biàn de)越大 ()

 


  

 
相反
 • (あいはん) (vs) to be contrary; to run counter to; to conflict; to contravene [EDICT]
 • (そうはん) (adj-f) (1) reciprocal; antithetic; contrary; (n) (2) repulsion (in medicine) [EDICT]
 • (xiāng fǎn, ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ) opposite; contrary [CE-DICT-Simplified]
 • (xiāng fǎn, ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ) opposite; contrary [CE-DICT-Traditional]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
军队
 • (jūn duì, ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ) army troops [CE-DICT-Simplified]
向西
 • (xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ) westward [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ) westward [CE-DICT-Traditional]
推进
 • (tuī jìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ) to impel [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Simplified]
 • (ér, ㄦˊ) and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (v2a-s,vt) (1) (See 得る・うる) to get; to acquire; to obtain; to procure; to earn; to win; to gain; to secure; to attain; (2) (as 〜することを得, etc.) to be possible [EDICT]
 • (とく) (adj-na,n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) {Buddh} rebirth in paradise, entering nirvana; (P) [EDICT]
 • (dé, ㄉㄜˊ) to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc [CE-DICT-Simplified]
 • (děi, ㄉㄟˇ) to have to; must; ought to; to need to [CE-DICT-Simplified]
 • (dé, ㄉㄜˊ) to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished [CE-DICT-Traditional]
 • (de, ㄉㄜ˙) structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc [CE-DICT-Traditional]
 • (děi, ㄉㄟˇ) to have to; must; ought to; to need to [CE-DICT-Traditional]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
围困
 • (wéi kùn, ㄨㄟˊ ㄎㄨㄣˋ) to besiege [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
德国人
 • (Dé guó rén, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ) German person or people [CE-DICT-Simplified]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
可能
 • (かのう) เป็นไปได้ [LongdoJP]
 • (かのう) (adj-na,n) possible; practicable; feasible; (P) [EDICT]
 • (kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ) might (happen); possible; probable; possibility; probability [CE-DICT-Simplified]
 • (kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ) might (happen); possible; probable; possibility; probability [CE-DICT-Traditional]
之间
 • (zhī jiān, ㄓ ㄐㄧㄢ) between; among; inter- [CE-DICT-Simplified]
缺口
 • (quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ) nick; jag; gap; shortfall [CE-DICT-Simplified]
 • (quē kǒu, ㄑㄩㄝ ㄎㄡˇ) nick; jag; gap; shortfall [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
变得
 • (biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙) become; change into [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top