ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

當然這是個邪惡的美名 因為它是純粹就分子學角度而言

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -當然這是個邪惡的美名 因為它是純粹就分子學角度而言-, *當然這是個邪惡的美名 因為它是純粹就分子學角度而言*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an error in judgment, in a molecular way.[CN] 當然這是個邪惡的美名 因為它是純粹就分子學角度而言 Wit (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

當然 (dāng rán)這是 () () (xié) (ě) (de)美名 () 因為 (yīn wèi) () (shì)純粹 (chún cuì) (jiù)分子 (fèn zǐ) (xué)角度 (jiǎo dù)而言 ()

 


  

 
當然
 • (dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ) only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt [CE-DICT-Traditional]
 • (つ;ち(ok);ぢ(ok);じ(箇)(ok)) (ctr) (uk) counter for the hito-futa-mi counting system (forming hitotsu, futatsu, mitsu, and misoji, yasoji, etc.) [EDICT]
 • (か;カ) (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [EDICT]
 • (こ) (ctr) (1) counter for articles; (2) (usu. 個) counter for military units; (3) individual; (P) [EDICT]
 • (gè, ㄍㄜˋ) individual; this; that; size; classifier for people or objects in general [CE-DICT-Traditional]
 • (よこしま) (adj-na) wicked; evil; (P) [EDICT]
 • (xié, ㄒㄧㄝˊ) demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine) [CE-DICT-Simplified]
 • (xié, ㄒㄧㄝˊ) demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine) [CE-DICT-Traditional]
 • (ě, ㄜˇ) nauseated [CE-DICT-Traditional]
 • (è, ㄜˋ) evil; vice; wicked; malevolent; malignant; pernicious; fierce [CE-DICT-Traditional]
 • (wù, ㄨˋ) to hate; to loathe [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
美名
 • (びめい) (n) good name; high reputation [EDICT]
因為
 • (yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ) because; owing to; on account of [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
純粹
 • (chún cuì, ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ) purely [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
分子
 • (ぶんし) (n,adj-no) (1) numerator; (2) molecule; (3) member; element; (P) [EDICT]
 • (fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ) members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [CE-DICT-Simplified]
 • (fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ) molecule; (math) numerator of a fraction [CE-DICT-Simplified]
 • (fēn zǐ, ㄈㄣ ㄗˇ) molecule; (math) numerator of a fraction [CE-DICT-Traditional]
 • (xué, ㄒㄩㄝˊ) learn; study; science; -ology [CE-DICT-Traditional]
角度
 • (かくど) (n,adj-no) angle; (P) [EDICT]
 • (jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ) angle; point of view [CE-DICT-Simplified]
 • (jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ) angle; point of view [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top