ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男中音

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男中音-, *男中音*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄣ, ] baritone, #69,987 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The baritone was this guy named Kip Diskin, big fat guy.[CN] 男中音就叫基普迪斯金, 是个超级大胖子 The Usual Suspects (1995)
That is the true English baritone for you.[CN] 这才是真正的英国男中音 Episode #1.2 (2002)
So when those baritones start howling "Away with Disruption".[CN] 因此當那些男中音開始嚎叫"遠離一切混亂"時 Heart of a Dog (1988)
One is a great baritone.[CN] 其中一个人还是了不起的男中音 Escape from the 'Liberty' Cinema (1990)
Friends say I have a beatiful descante-baritone.[CN] 第一是男中音,高音有同音呢 Office Romance (1977)
I can't resist a lyric baritone.[CN] 那男中音太性感了 Trick (1999)
It's the whole Russian baritone.[CN] 全是俄国男中音. The Talented Mr. Ripley (1999)
Oh, I've got a baritone with a balalaika coming from the Russian Tea Room.[CN] 我找到一个男中音会弹巴拉拉卡琴 来自俄国 Meet Joe Black (1998)
- These are our Barefoot Baritones.[CN] -这些就是我穷得来鞋子也没有的男中音 A Face in the Crowd (1957)
Won't he? And you're the only baritone in the elf choir.[CN] 还有 你是精灵唱诗班唯一的男中音 Elf (2003)
Not bad, needs practice. But you have quite a good baritone voice.[CN] 还不错 还需要努力 不过你有副不错的男中音嗓子 The Chorus (2004)
. My name's Bob Tenor. But I'm really more of a baritone.[CN] 我是鲍勃特诺(Tenor男高音) 其实我是男中音 Stuck on You (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top