ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

由于现况不明,不知对北约撤军有无影响.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -由于现况不明,不知对北约撤军有无影响.-, *由于现况不明,不知对北约撤军有无影响.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's also unclear what, if any, impact this incident will have on NATO's withdrawal...[CN] 由于现况不明,不知对北约撤军有无影响... Behind Enemy Lines (2001)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

由于 (yóu yú)现况 (xiàn kuàng)不明 (bù míng)不知 (bù zhī) (duì)北约 (běi yuē)撤军 (chè jūn)有无 ()影响 (yǐng xiǎng).

 


  

 
由于
 • (yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ) due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because [CE-DICT-Simplified]
现况
 • (xiàn kuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄤˋ) the current situation [CE-DICT-Simplified]
不明
 • (ふめい) (adj-na,n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) [EDICT]
 • (bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ) not clear; unknown; fail to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ) not clear; unknown; fail to understand [CE-DICT-Traditional]
不知
 • (しらず) (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [EDICT]
 • (ふち) (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness [EDICT]
 • (bù zhī, ㄅㄨˋ ㄓ) unknowing(ly) [CE-DICT-Simplified]
 • (bù zhī, ㄅㄨˋ ㄓ) unknowing(ly) [CE-DICT-Traditional]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT-Simplified]
北约
 • (běi yuē, ㄅㄟˇ ㄩㄝ) NATO [CE-DICT-Simplified]
撤军
 • (chè jūn, ㄔㄜˋ ㄐㄩㄣ) to withdraw troops; to retreat [CE-DICT-Simplified]
影响
 • (yǐng xiǎng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ) an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top