ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

用万能钥匙

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -用万能钥匙-, *用万能钥匙*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You let yourself in with your passkey and waited for her in the apartment.[CN] 你用万能钥匙进了房间,在公寓里等着她 I Wake Up Screaming (1941)
Your passkey.[CN] 用万能钥匙 Murder on the Orient Express (1974)
What did you expect to find with your passkey?[CN] 你想用万能钥匙发现什么? Too Late for Tears (1949)
The obvious implication is that the murderer, disguised as a conductor, boarded the train at Belgrade, made his way by means of the convenient passkey to Ratchett's compartment, stabbed him to death, planted the dagger and the uniform,[CN] 这显然意味着 凶手假扮乘务员 在贝尔格莱德上车 用万能钥匙打开了 Murder on the Orient Express (1974)
Why the passkey? Why couldn't Jane know what you were looking for?[CN] 为什么用万能钥匙, 为什么不告诉珍妮你在找东西 Too Late for Tears (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top