ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

生物科技

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生物科技-, *生物科技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ㄨˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] biotechnology [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oliver Tate. Works for a biotech company.[CN] Oliver Tate 在一家生物科技公司工作 The Devil and D.B. Russell (2013)
I don't have to tell you that. How's your portfolio?[CN] 生物科技股很好赚 你的股票投资怎么样? Meet the Parents (2000)
You're aware that we've got an infantry weapons development programme while in WWll, they initiated a subprogramme for biotech force enhancement.[CN] 你應該知道美國的武器研發計劃 二次大戰期間,他們進行新實驗 生物科技力量增強實驗 The Incredible Hulk (2008)
Brucker Biotech.[CN] 布鲁克纳生物科技 Truth Takes Time (2003)
That sounds pretty sci-fi. But Tate did work at a biotech company.[CN] 听着好科幻 不过Tate确实在 生物科技公司工作过 The Devil and D.B. Russell (2013)
'Gentlemen, we at ags are not only at the forefront of biotech... ' not the forefront, the vanguard![CN] 各位,我们AGS不只是 位于生物科技最前线... 不是最前线,是先锋! If Only (2004)
Doesn't have a criminal record. M.D., Ph.D. Works for a biotech company.[CN] 医学和哲学博士 在一家生物科技公司工作 Skin in the Game (2013)
At Herald Equity, we've seen a 31 percent rise in biotechnology and a 52 percent rise in holographic imaging.[CN] 在先驱资产集团 我们实现了生物科技股票31%的增值 以及全息成像技术52%的增值 Long Way Home (2012)
And this is Sarah, the top empath from Berkeley's School for the Clairvoyant in San Francisco.[CN] 柏克莱大学生物科技顶级研究生 在旧金山做超能力的研究 Team America: World Police (2004)
Prince Shada arrived in Berlin today for this year's biotechnology global summit.[CN] 沙達王子今天抵達柏林 他將參加今年的生物科技全球高峰會 Unknown (2011)
Damned if I know. Some kind of biotech.[CN] 我是不知道 可能是某种生物科技公司 Duplicity (2009)
It's a biometric design, And only Oren's fingerprint will open it.[CN] 是一项生物科技设计 只有Oren的指纹可以开启它 Safe and Sound (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top