ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍贵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍贵-, *珍贵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍贵[zhēn guì, ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] precious, #5,351 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sacrificing the most precious thing of all-- time with my children, huh?[CN] 我牺牲了最珍贵的东西... 和孩子们在一起的时间 哈? The Author (2000)
We're giving our country and loved ones a worthy Christmas present and taking part in this gallant feat of arms we are truly making for ourselves a Merry Christmas. "[CN] 我们给了我们的国家 以及家乡所爱的亲人 一份最珍贵的圣诞礼物 有幸参与这场英勇的圣战 Bastogne (2001)
Together we come forever to be[CN] 我珍贵的美莉缇 The Little Mermaid 2: Return to the Sea (2000)
My precious is lost![CN] 我最珍贵的东西不见了! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
He's a valuable scientific artifact that must be carefully preserved.[CN] 他是一个珍贵的科学人造物品必须被仔细保管。 Jason X (2001)
Don't take it for granted.[CN] 童年是很珍贵 Cats & Dogs (2001)
My most priceless collection[CN] 这是我这辈子最珍贵的收藏 Bad boy dak gung (2000)
Because every moment's matters.[CN] 因为每一刻都是珍贵 Antitrust (2001)
From Hallein. A rare piece.[CN] 来自哈兰 十分珍贵 The Piano Teacher (2001)
Some precious, others just costume jewellery, you see.[CN] 有一些很珍贵的, 其它的只是些装饰,你明白。 Fat Girl (2001)
"I got the precious stuff in the habour of Buenos Aires..."[CN] "我在Buenos Aires港口得到了一些珍贵的原料..." Sound of the Sea (2001)
They're too much of a valuable resource to the military.[CN] 他们是军方无比珍贵的资源 Points (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top