ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍藏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍藏-, *珍藏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables), #10,960 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That one's mine.[CN] 這可是我的珍藏 G.I. Joe: Retaliation (2013)
- Your porn stash?[CN] -你的毛片珍藏 Grudge Match (2013)
The Professor's stash of herbs.[CN] 教授珍藏的草藥 Catch Me If You Can (2013)
But making you into a woman... it is one of the sweetest memories I carry with me.[CN] 是我一直珍藏的最甜蜜的回忆之一 The November Man (2014)
Coin and collectable company would be blackballed, I can[CN] 硬币和珍藏的物品公司 会被投票反对,我能 A Good Marriage (2014)
That way, you'd have it forever.[CN] 你就可以永远珍藏 Three Dinners (2014)
And now to celebrate with that piece of chocolate cake I've been saving.[CN] 来吃一块 我珍藏了很久的巧克力来庆祝一下 Vesuvius (2014)
I have treasured for some time.[CN] 是我珍藏已久的 Life Itself (2014)
They were a special collector's edition pair of Jordans.[CN] 他们是一个特殊的珍藏 编辑对乔丹的。 The Fluffy Movie: Unity Through Laughter (2014)
- Oh. - Oh. - Oh![CN] 噢 他有些珍藏啊 噢 哇 Devil's Pass (2013)
This is my favorite picture![CN] 为什么? 这是我的珍藏来的! Miracle in Cell No. 7 (2013)
What's wrong with wanting her kimonos to remember her by?[CN] 为了缅怀妈 收下她珍藏的衣服怎么了 Tokyo Family (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top