ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍奇

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍奇-, *珍奇*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍奇[zhēn qí, ㄓㄣ ㄑㄧˊ, ] rare; strange, #55,836 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍奇[ちんき, chinki] (adj-na,n) strange; rare; novel; curious [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Curiosities on the far side of the world are no threat to us.[JA] 世界の果ての珍奇は 我々に何の脅威もありません The Bear and the Maiden Fair (2013)
It is brimming with shops selling all sorts of curiosities. They are all managed by the state.[CN] 街上到处是销售珍奇物品的商店 它们是国营的 Chung Kuo - Cina (1972)
What began as a curiosity in that Pacific ... has become a vast worldwide phenomenon.[CN] 热泉最初只是太平洋的珍奇事物 如今却成为了全世界普遍存在的现象 Volcanoes of the Deep Sea (2003)
But how do we know these dragons are just curiosities and not the beasts that brought the whole world to heel?[JA] しかし ドラゴンがただの珍奇であって かつて世界を屈服させた生物ではないと何故言い切れる? The Bear and the Maiden Fair (2013)
We've got bird and we've got beast![CN] 各种珍奇异兽 Love Never Dies (2012)
Betina, sugar, could you take Django there and take him around the grounds here and show him all the pretty stuff.[CN] 贝蒂娜,带决哥... 到处逛逛,介绍珍奇美景 Django Unchained (2012)
Lawyer, check out this freakish whore we found. Hey. Whoa.[CN] - 律师,来看看我们找到的这位珍奇妓女 Paddy's Pub: Home of the Original Kitten Mittens (2009)
"It's all very well to say, 'Drink me',[CN] "修伯特珍奇博物馆" 那个东西在说:"喝我吧" "修伯特珍奇博物馆" Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (2006)
I always thought it was a legend, but this, fascinating.[CN] 我一直以为那只是个传说 可这个... 太珍奇 The Curse of King Tut's Tomb (2006)
So who are these fantastic creatures of the dark, who share with us the very blood that flows through our veins?[CN] 这些黑暗中的珍奇生物究竟是什么呢 它们体内为何流淌着 和我们血管中一样的血液呢 Volcanoes of the Deep Sea (2003)
Beauty too rich for use, for earth too dear.[CN] 世间珍奇 美不胜收 Episode #2.12 (1991)
These wild speculations about my intelligence these preposterous inventions would be better suited for the pages of Amazing Tales Magazine.[CN] 这些对于我的智商的野蛮猜测... ...这些荒谬的造词更适合出现在... ...《珍奇故事杂志》上. The Hudsucker Proxy (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top