Search result for

玉素甫此人城府颇深

(1 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玉素甫此人城府颇深-, *玉素甫此人城府颇深*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yusuf hides behind his words.[CN] 玉素甫此人城府颇深 White Moon (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

玉素甫 (yù sù fǔ)此人 (cǐ rén)城府 (chéng fǔ)颇深 (pǒ shēn)

 


  

 
玉素甫
  • (yù sù fǔ, ㄩˋ ㄙㄨˋ ㄈㄨˇ) Yusuf, Arabic given name (Joseph) [CE-DICT-Simplified]
  • (yù sù fǔ, ㄩˋ ㄙㄨˋ ㄈㄨˇ) Yusuf, Arabic given name (Joseph) [CE-DICT-Traditional]
城府
  • (じょうふ) (n) town; town walls [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top