ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狹-, *狹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狹, xiá, ㄒㄧㄚˊ] narrow, limited; narrow-minded
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  夾 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狭窄[xiá zhǎi, ㄒㄧㄚˊ ㄓㄞˇ, / ] narrow, #6,547 [Add to Longdo]
狭小[xiá xiǎo, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] narrow, #16,124 [Add to Longdo]
狭隘[xiá ài, ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, / ] narrow; tight; narrow; narrow minded; lacking in experience, #17,447 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; narrow-minded, #20,297 [Add to Longdo]
狭义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] narrow sense; specialization; special, #25,444 [Add to Longdo]
褊狭[biǎn xiá, ㄅㄧㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; small-minded, #179,133 [Add to Longdo]
心胸狭隘[xīn xiōng xiá ài, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, / ] narrow; petty-minded [Add to Longdo]
束狭[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]
狭径[xiá jìng, ㄒㄧㄚˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] narrow lane [Add to Longdo]
狭义相对论[xiá yì xiāng duì lùn, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] special relativity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
womanless Fuhrer, who rose gloriously from an apprentice painter to become the world's greatest battle strategist.[CN] 虫ō烩砈爱 パ猳海厩畕 藕镀Θ? 程岸驹菠產 Das Boot (1981)
After pleasure passed, you suffered a sense of emptiness, and committed the crime in order to escape your limitations as a woman.[CN] 288)\be1}過份投入的你 288)\be1}令你自己的生活圈子小了 The Rendezvous (1972)
But I think your vision is even more limited than mine.[CN] 但是我覺得你的視野比我更 The Tomb of Ligeia (1964)
Well, so do I. I'm a bigoted, narrow, America-first patriot... so we're on different sides of the same stalemate.[CN] 我也是. 我是一個固執 隘的美國愛國者... 所以我們在這個僵局的雙方 The Chairman (1969)
I'd give my goddamn soul for just a glass of beer.[CN] 獽и赣艶活 传ㄓ班皊 The Shining (1980)
Gentlemen, raise your glasses.[CN] ネ, 羭癬皊 ? Das Boot (1981)
That's silly. Go get me some water instead, okay?[CN] 腊и ? In the Realm of the Senses (1976)
Take a glass.[CN] 揪, 耣  Das Boot (1981)
It's lovely, don't you think? If you serve us a drink, you can play with it.[CN] 璝叫и皊 碞ウ In the Realm of the Senses (1976)
You live in your small world in your coat and your scarf.[CN] 你生活在自己的外套和圍巾, 包裹著的小世界里 The Lacemaker (1977)
I find him repulsive. I wouldn'n mind sharing one tiny room with somebody I loved. Manuela, I am afraid,[CN] 288)}我發覺他很令人討厭. 288)}住在小的房子裏. 288)}我並不是你要尋找的那個窮人. Run, Waiter, Run! (1981)
You slip me a bottle of bourbon a little glass and some ice.[CN] 倒и瞺猧 ㎝杆遏 The Shining (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top