ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂笑

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂笑-, *狂笑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂笑[kuáng xiào, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧㄠˋ, ] to laugh wildly; laughing to one's heart's content, #20,164 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of these days, you're gonna die laughing'.[CN] 这几天你们会死于狂笑 Who Framed Roger Rabbit (1988)
Russian ravings or French farces are alien to the spirit the nation needs.[CN] 俄国式的狂笑和法国精巧的沙龙剧 都是和德国民族精神不相容的 Mephisto (1981)
[Audience Applauds Wildly][CN] [观众狂笑] The King of Comedy (1982)
Opposition laughter and Government cries of shame".[CN] "反对党狂笑 政府爆发出羞愧的呼号" Opposition laughter and Government cries of shame". Open Government (1980)
A laughing hyena perhaps?[CN] 也许狂笑的鬣狗(叫声似笑)? The Laughing Woman (1969)
... laughing, sobbing, babbling, mocking, complaining, crying, kicking.[CN] 狂笑 呜咽 唠叨 嘲讽 抱怨 哭喊 踢蹬 Till Marriage Do Us Part (1974)
We were just laying on the ground in convulsions.[CN] 我们就躺在地上捧腹狂笑 Pacific: February 1942-July 1945 (1974)
[Laughter Swells][CN] [狂笑] The King of Comedy (1982)
- ( Laughing )[CN] - [ 狂笑着 ] The Crow (1994)
Listen here. "The solitary ego that revolves around itself and feeds upon itself, ends up strangled by a great cry or a great laugh."[CN] 听这段, "孤独的岁月 一直在重复,从不间断, 结局总是哭泣,或者狂笑" 8½ (1963)
- Edgar smiles maddeningly." - Go on, go on![CN] 一埃德加狂笑 一读正文啊 Design for Living (1933)
They kill little children. And you make music, you laugh, you play games, you even make love. In here, it's a carnival.[CN] 他們連小孩都不放過, 你們卻演奏音樂、狂笑、玩樂、甚至做愛,瘋狂狂歡! Escape from Sobibor (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top