ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂する

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂する-, *狂する*
Japanese-English: EDICT Dictionary
狂する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vi) to go mad (over something); to be crazy (about something) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He must be out of his mind.[JA] - 奴は発狂する April 9th (2015)
This thing must have been insanely complex.[JA] 発狂するほど複雑だったに違いない The No-Brainer (2009)
I only watched it because you e-mailed it to me with the subject line:[JA] 私はただ観ただけ、何故ならあたながメールしたから "観たら発狂する"って件名で! The Separation Oscillation (2015)
He's trying to watch the big game and you just won't shut up.[JA] スポーツで熱狂する 彼を咎めた? Gone Girl (2014)
You know, I was thinking about getting a tattoo, it would drive my dad crazy.[JA] あのね、お父さんは発狂するかもしれないけれど タトゥーを入れようかと考えているの Deathgasm (2015)
She'd totally freak.[JA] バレたら発狂する There Is No Normal Anymore (2009)
Now, that drove her bananas.[JA] それを見てると前妻は発狂する Enough Said (2013)
In the eyes of those who come to see our shows... Dazzled by our abilities...[JA] ショーを見て熱狂する 彼の人の目の中にある"モノ"を Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
What did you do to make your ex-boyfriend so insane?[JA] 元カレが発狂する 事したの? - 元恋人達 Scott Pilgrim vs. the World (2010)
If she sees this Luison again, she'll lose her mind for good.[JA] 今度ルイソンを見たら 発狂するだろう 又は 自殺だな Cry Luison (2014)
You kill a dog, I go crazy.[JA] あなたは犬を殺し 俺は発狂する Pilot (2013)
The minute I turned 21, I left the Quarter to travel and play.[JA] 私達が発狂するほどに 21を過ぎた頃 私はクォーターを離れた Sinners and Saints (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top