ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

片名 大约在午夜 英字翻译 lazy_sadie 校对

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -片名 大约在午夜 英字翻译 lazy_sadie 校对-, *片名 大约在午夜 英字翻译 lazy_sadie 校对*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

片名 大约 午夜 英字 翻译 lazy ( L EY1 Z IY0)_sadie ( S AE1 D IY0) 校对

 


  

 
片名
 • (piān míng, ㄆㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ) movie title [CE-DICT-Simplified]
 • (piān míng, ㄆㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ) movie title [CE-DICT-Traditional]
大约
 • (dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ) approximately; about [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
午夜
 • (wǔ yè, ㄨˇ ㄧㄝˋ) midnight [CE-DICT-Simplified]
 • (wǔ yè, ㄨˇ ㄧㄝˋ) midnight [CE-DICT-Traditional]
英字
 • (えいじ) (n) English letter; alphabetic character; (P) [EDICT]
翻译
 • (fān yì, ㄈㄢ ㄧˋ) to translate; to interpret; translator; interpreter; translation; interpretation [CE-DICT-Simplified]
lazy
 • เกียจคร้าน: ขี้เกียจ, เฉื่อยชา, เนือย, เชื่องช้า [Lex2]
 • ช้า (การไหลของน้ำ)[Lex2]
 • (เล'ซิ) adj. ขี้เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า ###SW. lazily adv. ดูlazy laziness n. ดูlazy lazyish adj. ดูlazy ###S. indolent [Hope]
 • (adj) เกียจคร้าน,เฉื่อยชา,เชื่องช้า [Nontri]
 • /L EY1 Z IY0/ [CMU]
 • (j) /l'ɛɪziː/ [OALD]
sadie
 • /S AE1 D IY0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top