ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

熊熊燃烧的好奇心促使我考古更久远 看是否有其它这类扼杀案

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熊熊燃烧的好奇心促使我考古更久远 看是否有其它这类扼杀案-, *熊熊燃烧的好奇心促使我考古更久远 看是否有其它这类扼杀案*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A burning curiosity impelled me to look further back into our files to see if there had been any other strangulations of that nature,[CN] 熊熊燃烧的好奇心促使我考古更久远 看是否有其它这类扼杀案 The Night Strangler (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

熊熊燃烧 () (de)好奇心 (hào qí xīn)促使 (cù shǐ) ()考古 (kǎo gǔ) (gēng)久远 (jiǔ yuǎn) (kān)是否 (shì fǒu) (yǒu)其它 (qí tā) (zhè) (lèi)扼杀 () (àn)

 


  

 
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
好奇心
 • (こうきしん) (n) curiosity; inquisitiveness; (P) [EDICT]
 • (hào qí xīn, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ) interest in sth; curiosity; inquisitive [CE-DICT-Simplified]
 • (hào qí xīn, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ) interest in sth; curiosity; inquisitive [CE-DICT-Traditional]
促使
 • (cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ) spur on; urge; to cause; to bring about [CE-DICT-Simplified]
 • (cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ) spur on; urge; to cause; to bring about [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
考古
 • (kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ) archeology [CE-DICT-Simplified]
 • (kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ) archeology [CE-DICT-Traditional]
 • (こもごも) (adv) (uk) alternately; in succession [EDICT]
 • (こう) (n) (See 五更) one-fifth of the night (approx. 2 hours) [EDICT]
 • (ふけ) (n,n-suf) growing late; latening [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (gēng, ㄍㄥ) to change [CE-DICT-Simplified]
 • (gèng, ㄍㄥˋ) more; even more; further; still; still more [CE-DICT-Simplified]
 • (gēng, ㄍㄥ) to change [CE-DICT-Traditional]
 • (gèng, ㄍㄥˋ) more; even more; further; still; still more [CE-DICT-Traditional]
久远
 • (jiǔ yuǎn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ) old; ancient; far away [CE-DICT-Simplified]
 • (kān, ㄎㄢ) to look after; to take care of; to watch; to guard [CE-DICT-Simplified]
 • (kàn, ㄎㄢˋ) it depends; think; to see; to look at [CE-DICT-Simplified]
 • (kān, ㄎㄢ) to look after; to take care of; to watch; to guard [CE-DICT-Traditional]
 • (kàn, ㄎㄢˋ) it depends; think; to see; to look at [CE-DICT-Traditional]
是否
 • (shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ) whether (or not); if; is or isn't [CE-DICT-Simplified]
 • (shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ) whether (or not); if; is or isn't [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
其它
 • (qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ) other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above [CE-DICT-Simplified]
 • (qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ) other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
 • (lèi, ㄌㄟˋ) kind; type; class; category; similar; like; to resemble [CE-DICT-Simplified]
 • (あん) (n,n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) [EDICT]
 • (つくえ(P);つき(机)(ok)) (n) desk; (P) [EDICT]
 • (àn, ㄢˋ) (legal) case; incident; record; file; table [CE-DICT-Simplified]
 • (àn, ㄢˋ) (legal) case; incident; record; file; table [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top