ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

然后, 幼虫长大 他们会发疯 最后死亡

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -然后, 幼虫长大 他们会发疯 最后死亡-, *然后, 幼虫长大 他们会发疯 最后死亡*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Later, as they grow, follows madness and death.[CN] 然后, 幼虫长大 他们会发疯 最后死亡 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

然后 (rán hòu)幼虫 (yòu chóng)长大 (zhǎng dà) 他们 (tā men) (huì)发疯 (fā fēng) 最后 (zuì hòu)死亡 (sǐ wáng)

 


  

 
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT-Simplified]
幼虫
 • (ようちゅう) (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [EDICT]
 • (yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ) larva [CE-DICT-Simplified]
长大
 • (zhǎng dà, ㄓㄤˇ ㄉㄚˋ) to grow up [CE-DICT-Simplified]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
发疯
 • (fā fēng, ㄈㄚ ㄈㄥ) go mad; go crazy; lose one's mind [CE-DICT-Simplified]
最后
 • (zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ) final; last; finally; ultimate [CE-DICT-Simplified]
死亡
 • (しぼう) ตาย [LongdoJP]
 • (しぼう) (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) [EDICT]
 • (sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ) death; deadly [CE-DICT-Simplified]
 • (sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ) death; deadly [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top