ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

為求謹慎起見,既然是真假難分

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -為求謹慎起見,既然是真假難分-, *為求謹慎起見,既然是真假難分*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be prudent to alert us to your arrival[CN] 為求謹慎起見,既然是真假難分 Flying Swords of Dragon Gate (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

為求 ()謹慎 (jǐn shèn)起見 ()既然 (jì rán) (shì)真假 ()難分 ()

 


  

 
謹慎
 • (きんしん) (n) penitence; discipline; house arrest; (P) [EDICT]
 • (jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ) cautious; prudent [CE-DICT-Traditional]
既然
 • (jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ) since; as; this being the case [CE-DICT-Simplified]
 • (jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ) since; as; this being the case [CE-DICT-Traditional]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top