ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

炸糕

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -炸糕-, *炸糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炸糕[zhá gāo, ㄓㄚˊ ㄍㄠ, ] fried cake, #90,732 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Donut remover![CN] Donut remover! (炸糕移除器) The Three Stooges (2012)
You got donut stuck in my ears.[CN] 你把炸糕都塞我耳朵里了 The Three Stooges (2012)
What's a donut remover?[CN] 什么是炸糕移除器? The Three Stooges (2012)
Hey, you're in luck. They got a donut remover right here.[CN] Hey 你真幸运 他们在这里有一个炸糕移除器 The Three Stooges (2012)
- And a fried pastry. - Yes, immediately.[CN] ―还有一个油炸糕点 ―好的马上回来 Europe '51 (1952)
Bring her two eggs shaken in milk and coffee and a fried pastry.[CN] 给她带两个裹有牛奶的鸡蛋一杯 咖啡和一个油炸糕 Europe '51 (1952)
Oh, boy, donuts![CN] Oh boy 炸糕 The Three Stooges (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top