ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -濠-, *濠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[濠, háo, ㄏㄠˊ] ditch, trench, moat
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  豪 (háo ㄏㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 5,025

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, ] trench, #30,355 [Add to Longdo]
[Háo jiāng, ㄏㄠˊ ㄐㄧㄤ, ] Haojiang district of Shantou city 汕头市, Guangdong [Add to Longdo]
江区[Háo jiāng qū, ㄏㄠˊ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Haojiang district of Shantou city 汕头市, Guangdong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
太剌利;豪太剌利[おーすとらりあ;オーストラリア, o-sutoraria ; o-sutoraria] (n) (uk) Australia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
City of dreams.[CN] 新天地。 Eenie Meenie Miney Moe (2013)
Dachau.[CN] 达 Part XII (1989)
Darkness again engulfs the earth[CN] 夜色一片迷,大地已入夢 Hong Kong Nocturne (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top