ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潜望镜

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潜望镜-, *潜望镜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] periscope, #68,543 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Down scope.[CN] 放下潜望镜 The Spy Who Loved Me (1977)
Rise on both planes. Raise the search periscope.[CN] 全速浮出水面,开动探测潜望镜 The Spy Who Loved Me (1977)
It's a sort of a periscope. It's just a couple of mirrors in a box. Old man Randolph designed it.[CN] 也就是所谓的潜望镜 是蓝德鲁夫想出来的 The Spirit of St. Louis (1957)
Up scope.[CN] 启动潜望镜 The Spy Who Loved Me (1977)
W.W. Prescott, co-inventor of the revolving periscope.[CN] W·W·普雷斯科特 旋转式潜望镜的合作发明者 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
They modelled it after their own eye. They use it the way we use a periscope.[CN] 它们以自己眼镜的模式造出这种电眼 然后拿它当潜望镜 The War of the Worlds (1953)
It was described by one visitor as "a submarine without a periscope".[CN] 它被一位访客形容为 "一艘没有潜望镜的潜水艇" France Falls: May-June 1940 (1973)
Up periscope. Rig for depth charge.[CN] 潜望镜上升 装备好 Jaws (1975)
Up scope. Stand by.[CN] 准备潜望镜 The Spy Who Loved Me (1977)
Well, I can look forward through this. This is a periscope.[CN] 就用这个来看,就是潜望镜 The Spirit of St. Louis (1957)
- Down scope.[CN] -潜望镜 Spaceballs (1987)
- Down scope![CN] -潜望镜 Spaceballs (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top