ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

滑降

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滑降-, *滑降*
Japanese-English: EDICT Dictionary
滑降[かっこう, kakkou] (n,vs) skiing down a slope; doing downhill skiing; descent; (P) [Add to Longdo]
滑降競技[かっこうきょうぎ, kakkoukyougi] (n) downhill racing [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Air Force Number One, ladies and gentlemen, carrying the President of the United States.[CN] 女士们先生们 空军一号 正载着美国总统滑降 Killing Kennedy (2013)
Maybe that's why I was so good on the slopes.[JA] 滑降がうまいのは血筋だ Point Break (2015)
And start with a schuss.[JA] 直滑降ですべるんだ Michael (2011)
I tried to side-slip the chute, but I couldn't.[CN] 我想侧滑降落伞 但我不能 Dead Reckoning (1947)
You feel like you're flying down a ski slope with no chance of falling.[JA] スキーで山から 飛ぶように滑降して 転ぶなんてことがない感じ Super Powers (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top