ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

渡り烏

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渡り烏-, *渡り烏*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A raven from King's Landing, Your Grace.[JA] キングズランディングからの渡り烏です Dragonstone (2017)
Something so urgent i couldn't trust the words to a raven.[JA] あまりに重要だったので 渡り烏には託せなかった Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
We'll rest with the three-eyed raven.[JA] 三つ目の渡り烏に会ったらだ The Children (2014)
You're the three-eyed raven?[JA] あなたが三つ目の渡り烏 The Children (2014)
I did ask him. He'd never heard of a three-eyed raven.[JA] 聞いたけど三つ目の渡り烏などみたことがないって The Ghost of Harrenhal (2012)
Talking about visions and three-eyed ravens and worse.[JA] 映像と三つ目の渡り烏ともっと悪いものの話だ The Bear and the Maiden Fair (2013)
I have to find the three-eyed raven.[JA] 三つ目の渡り烏を見つけないといけない The Rains of Castamere (2013)
The three-eyed raven, what do they say about it north of the Wall?[JA] 三つ目の渡り烏 壁の北の人はなんと言っているの? The Ghost of Harrenhal (2012)
I heard he killed all the ravens.[JA] すべての渡り烏を殺したと聞いた Mhysa (2013)
You think soldiers get ravens with news from home?[JA] 一兵士が渡り烏で知らせを受け取れると思うか? Dragonstone (2017)
So, you've been dreaming of a three-eyed raven again?[JA] 三つ目の渡り烏の夢を見たんでしょ? The Ghost of Harrenhal (2012)
We had 44 ravens at last count.[JA] 渡り烏は44羽だ Mhysa (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top