ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法王庁

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法王庁-, *法王庁*
Japanese-English: EDICT Dictionary
法王庁[ほうおうちょう, hououchou] (n) Vatican [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The official papal decree regarding your status as a member of the priesthood.[JA] 法王庁から正式な通達が 君の聖職者としての処遇に関して Siege (2011)
- Have faith in our leaders.[JA] 法王庁の判断を尊重しよう Pilot (2009)
The Vatican was clear.[JA] 法王庁の見解は明確だ Concordia (2011)
We're all God's creatures?[JA] 20 法王庁は誰もが神の子だと Pilot (2009)
Among those leaders, cardinal Janusz Wolichek has been heading up the discussions at the Vatican, but as of yet, no answers.[JA] 「こうした動きの中で ヤヌス ヴォリチェク枢機卿が」 法王庁での議論を主導 「今のところ公式な回答は無く」 Unholy Alliance (2011)
Do you want to call the Vatican, question their position?[JA] 何をしろと 法王庁に進言しろと? Pilot (2009)
Effective immediately, the Vatican pledges that intolerance against the visitors will be dealt with swiftly and severely.[JA] 「通達は即時発効 法王庁は」 「反ビジター活動を行う 聖職者に対し」 「速やかに厳しい処分を行うと」 Unholy Alliance (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top