ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沿着

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沿着-, *沿着*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿着[yán zhe, ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙, 沿 / 沿] along [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No train due along here now, is there?[CN] 现在没车沿着这里,是吧? Saratoga Trunk (1945)
They're right up the street from us.[CN] 我们沿着街直走就到了. When Strangers Marry (1944)
Sometimes I go down to the Thames.[CN] 有时候我会沿着泰晤士河走走 The Lodger (1944)
The idea is to look along the barrel and try and put the bullet somewhere near the dummies over there.[CN] 要点就是沿着枪管看 试着把子弹射中那边的傀儡附近 'G' Men (1935)
Could we take a walk along the beach first?[CN] 我们可以先沿着海滩走走吗? The Blue Dahlia (1946)
Down where the Volga flows[CN] 沿着伏尔加河向下走 Pinocchio (1940)
You just go up this street to the blue mill[CN] 你沿着这条路找到蓝磨房 Bordertown (1935)
I'll just wave my hand, and there'll be a path, and I'll cross over to the mainland.[CN] I'll just wave my hand, and there'll be a path, 我只要挥挥手,便出现一条路 and I'll cross over to the mainland. 我沿着它直通大陆 Strange Cargo (1940)
There are comfortable convents along the way.[CN] 沿着这条路有很多不错的修道院. The Scarlet Empress (1934)
Sometimes when I walk along the corridor,[CN] 有时我沿着这条过道走着走着 Rebecca (1940)
They've probably all got your taking ways.[CN] 他们都会沿着你指引的方向走 The Adventures of Robin Hood (1938)
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.[CN] 我们的军队,战车和枪兵 正沿着边界藏着. The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top