ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沒事嗎

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沒事嗎-, *沒事嗎*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop thief![CN] 搶東西呀 你沒事嗎? Biu choa kam (1987)
You okay?[CN] 沒事嗎 The Deer Hunter (1978)
- No.[CN] 沒事嗎 A Slave of Love (1976)
- Yes. Sure, you don't need it?[CN] 真的沒事嗎 The Mother and the Whore (1973)
Are you all right, love?[CN] 你沒事嗎? Sliding Doors (1998)
Is my daughter alright?[CN] 我的女兒沒事嗎? Biu choa kam (1987)
Are you sure she's all right?[CN] 你確定它沒事嗎? Dorei keiyakushu (1982)
Is she OK'?[CN] 妳沒事嗎 Four Seasons: Natsuko (1980)
And they'll be right?[CN] 他們會沒事嗎 The Chairman (1969)
Are you ok?[CN] 沒事嗎 Kuai le de xiao ji (1990)
- Splendid, now are you sure you're all right?[CN] - 你確定真的沒事嗎 The Tomb of Ligeia (1964)
Y-You sure you're all right, huh?[CN] 你真的沒事嗎 The Deer Hunter (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top