ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

氷あられ*氷霰

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氷あられ*氷霰-, *氷あられ*氷霰*
Japanese-English: EDICT Dictionary
氷あられ;氷霰[こおりあられ, kooriarare] (n) (See 雪あられ) small hail; ice pellets [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

あら;

 


  

 
 • (こおり) (n) (1) ice; (2) (See かき氷) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); (P) [EDICT]
 • (ひ) (n) (1) (arch) ice; (2) hail [EDICT]
 • (bīng, ㄅㄧㄥ) Japanese variant of 冰 [CE-DICT-Simplified]
 • (bīng, ㄅㄧㄥ) Japanese variant of 冰 [CE-DICT-Traditional]
ある
 • (或) (adj-pn) (uk) a certain ...; some ...; (P) [EDICT]
 • (或る) (adj-pn) (uk) a certain ...; some ...; (P) [EDICT]
 • (在る) (v5r-i,vi) (1) (uk) (See 居る・いる・1) to be (usu. of inanimate objects); to exist; to live; (2) to have; (3) to be located; (4) to be equipped with; (5) to happen; to come about; (P) [EDICT]
れる
 • () (aux-v,v, ) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [EDICT]
 • (あられ) (n) (1) (See 雹) hail (esp. hailballs under 5 mm); graupel; (2) {food} dicing; small cubes; (3) (abbr) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, etc.) [EDICT]
 • (xiàn, ㄒㄧㄢˋ) sleet [CE-DICT-Simplified]
 • (xiàn, ㄒㄧㄢˋ) sleet [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top