ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

氟化物

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -氟化物-, *氟化物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氟化物[fú huà wù, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, ] fluoride, #54,918 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe it's gotten calcified... from all that fucking fluoride they... keep putting in the water.[CN] 也许这是 得到钙化... 从所有他妈的 氟化物他们... 一直把在水中。 Don Peyote (2014)
You are going to change America in a way that usually only war and fluoride can.[CN] 你正在改变美国, 其影响力只有 战争和氟化物可以比拟。 Fishing (2014)
Mozzie also claims the government uses fluoride to control my mind.[CN] Mozzie还声称政府用氟化物 Mozzie also claims the government uses fluoride 来控制我的思想 to control my mind. All's Fair (2014)
Well, Homeland Security wants to know... if we can put a vaccination in the water supply, like fluoride.[CN] 国土安全局想知道 我们能否把疫苗投放在输水管道里,就像氟化物那样 Contagion (2011)
His teeth are coated in fluoride, and he has a porcelain filling.[CN] 他的牙齒上覆蓋氟化物 有顆烤瓷牙 Under a Cloud (2013)
Black fluoride. Ha-ha-ha.[CN] 黑色的氟化物哈 哈 哈 The Zero Theorem (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top