ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

民众要做好塞车和交通延迟的 [...] 相关单位正试图确定影响范围

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -民众要做好塞车和交通延迟的 [...] 相关单位正试图确定影响范围-, *民众要做好塞车和交通延迟的 [...] 相关单位正试图确定影响范围*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What?[CN] 民众要做好塞车和交通延迟的心理准备 目前相关单位正试图确定影响范围 Chapter 54 (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

民众 (mín zhòng) (yāo)做好 ()塞车 () ()交通 (jiāo tōng)延迟 (yán chí) (de)心理准备 () 目前 (mù qián)相关 (xiāng guān)单位 (dān wèi)正试图 ()确定 (què dìng)影响 (yǐng xiǎng)范围 (fàn wéi)

 


  

 
民众
 • (mín zhòng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ) populace; masses; the people [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
交通
 • (こうつう) การคมนาคม,จราจร [LongdoJP]
 • (こうつう) (n,vs) traffic; transportation; communication; exchange (of ideas, etc.); intercourse; (P) [EDICT]
 • (jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ) transport; traffic; communication [CE-DICT]
延迟
 • (yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ) to delay; to postpone; to keep putting sth off [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
目前
 • (もくぜん) (n,adj-no) before one's very eyes; under one's nose; imminence; close at hand; (P) [EDICT]
 • (mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ) at the present time; currently [CE-DICT]
相关
 • (xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ) interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality [CE-DICT]
单位
 • (dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ) a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace) [CE-DICT]
确定
 • (què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ) definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box) [CE-DICT]
影响
 • (yǐng xiǎng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ) an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb [CE-DICT]
范围
 • (fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ) range; scope; limit; extent [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top