ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

毕竟我也受到开小姐许多关照

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -毕竟我也受到开小姐许多关照-, *毕竟我也受到开小姐许多关照*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to turn it down.[CN] 毕竟我也受到开小姐许多关照 Reason (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

毕竟 (bì jìng) () ()受到 (shòu dào) (kāi)小姐 (xiǎo jie)许多 (xǔ duō)关照 (guān zhào)

 


  

 
毕竟
 • (bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ) after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all [CE-DICT-Simplified]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
受到
 • (shòu dào, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ) to receive; to suffer; obtained; given [CE-DICT-Simplified]
 • (shòu dào, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ) to receive; to suffer; obtained; given [CE-DICT-Traditional]
 • (kāi, ㄎㄞ) to open; to start; to turn on; to write out (a medical prescription); to operate (vehicle); abbr. for 開爾文|开尔文 degrees Kelvin [CE-DICT-Simplified]
小姐
 • (xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙) young lady; miss [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎo jie, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙) young lady; miss [CE-DICT-Traditional]
许多
 • (xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ) many; a lot of; much [CE-DICT-Simplified]
关照
 • (guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ) concern; care; to keep an eye on; to look after [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top