ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

殺処分

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殺処分-, *殺処分*
Japanese-English: EDICT Dictionary
殺処分[さつしょぶん, satsushobun] (n,vs) culling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dragons beneath the Great Pyramid will be slaughtered.[JA] ピラミッドの地下にいるドラゴンは 殺処分される Battle of the Bastards (2016)
Submit or be destroyed""[JA] 「服従しろ さもなくば 殺処分だ」 The Long Fuse (2012)
In an instant, you can kill them.[JA] そして、不要とあらば即 殺処分する。 The Magical Place (2014)
I'm sure the choppers will make short work of it. I bet we could turn its carcass into a big tourist attraction.[JA] 自衛隊の武器で 殺処分できるだろう Shin Godzilla (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top