ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

段々

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -段々-, *段々*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
段々[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
段々(P);段段[だんだん, dandan] (n,adv-to,adv) gradually; by degrees; (P) [Add to Longdo]
段々畑;段段畑;段段畠;段々[だんだんばたけ, dandanbatake] (n) terraced fields; terraced farm [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Tom is getting better.トムは段々よくなっている。
It's getting darker little by little.段々暗くなっていきます。
As we grow older, our memory becomes weaker.年をとるにつれて記憶力は段々衰える。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each breath is getting harder.[JA] 段々呼吸が苦しくなる Last Day on Earth (2016)
Then you start doing worse and worse things to keep it all buried.[JA] 秘密を守るために 段々と行為がエスカレートする Right (2016)
She didn't have any flu.[JA] だから 彼女は段々具合が悪くなったの Blood Is Thicker (2013)
Where you get old but smaller or whatever and become a gradual old baby or something.[JA] 年をとるにつれ小さくなって 段々年老いた赤ちゃんになっても The Secret Life of Walter Mitty (2013)
Ok, it's actually getting big.[JA] 段々大きくなりつつある Free to Play (2014)
People are getting fewer and fewer and meaner and meaner.[JA] 人々は段々と減少しているから Welcome to Murphytown (2016)
My memory of you had faded.[JA] 記憶が 段々薄れていく Care (2016)
Like, the first ten, there's so much tape on them. Then I got a system going, you know.[JA] 初めはテープ貼り過ぎ でも段々慣れたわ After Porn Ends 2 (2017)
Clearer and clearer.[JA] 段々はっきりと。 Naka-Choko (2014)
But I'm growing impatient.[JA] しかし段々と我慢できなくってきた Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
Week I left, things escalated.[JA] そして段々エスカレートしていって The Visit (2015)
You're growing on me, Arthur.[JA] 段々好きになってきた アーサー Aletheia (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
段々[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top