ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欣欣然*欣々然

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欣欣然*欣々然-, *欣欣然*欣々然*
Japanese-English: EDICT Dictionary
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

欣欣然 *

 


  

 
欣欣然
 • (きんきんぜん) (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [EDICT]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) happy [CE-DICT-Simplified]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) happy [CE-DICT-Traditional]
 • (くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん) (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [EDICT]
 • (さ) (adv) (arch) so; like that; in that way [EDICT]
 • (ぜん) (suf) (often as 〜然とする) -like [EDICT]
 • (しか) (int) (1) (arch) like that; as such; (2) yeah; uh-huh [EDICT]
 • (rán, ㄖㄢˊ) correct; right; so; thus; like this; -ly [CE-DICT-Simplified]
 • (rán, ㄖㄢˊ) correct; right; so; thus; like this; -ly [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top