ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

極秘

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -極秘-, *極秘*
Japanese-English: EDICT Dictionary
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P) [Add to Longdo]
極秘事項[ごくひじこう, gokuhijikou] (n) closely-guarded secret; top secret [Add to Longdo]
極秘情報[ごくひじょうほう, gokuhijouhou] (n) classified information; top secret [Add to Longdo]
極秘任務[ごくひにんむ, gokuhininmu] (n) top secret mission [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was charged with a secret mission.彼は極秘の使命を帯びていた。
She told me the story in confidence.彼女は極秘で私にその話をした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conduct a very quiet internal investigation.[JA] 極秘で内部調査を。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
It's very hush-hush.[JA] 極秘にね Care (2016)
I'm afraid this is for your eyes only, ma'am.[JA] 極秘事項ですので Fair Game (2016)
Well, that's all classified.[JA] 極秘の作戦だったから Pilot (2016)
The S400 is classified as a defensive weapon.[JA] S400は防衛兵器として極秘扱いだ The Covenant (2017)
'Cause it'd be a huge embarrassment to everyone if it got out you were a secret advisor to the president.[JA] 君が大統領の極秘アドバイザーになると みんな困惑するからな The Man in the Basement (2017)
Nobody knows I'm here.[JA] 極秘で来てる xXx: Return of Xander Cage (2017)
It's loaded with a suite of proprietary data, including some of the hosts' core code.[JA] 極秘のデータが詰まっているものです ホストのコア・コードも入ってます Trace Decay (2016)
You realize this is classified, right?[JA] 極秘任務だってわかってるのか? The Fate of the Furious (2017)
It gets worse. "These same sources report that even after classified briefings on the subject, Ms. Keane seems determined to take a more accommodating approach towards suspected state sponsors of terrorism."[JA] さらにひどいです 「同じ情報筋ではこの問題についての 極秘の打ち合わせの後でも キーン氏は 疑わしいテロ支援国家に対して 協調的に接する姿勢を A Flash of Light (2017)
- This is a top secret facility, Mr. Olsen.[JA] ここは極秘施設だ。 オルセンさん。 For the Girl Who Has Everything (2016)
He stole confidential medical files... assaulted a member of our Dental staff... and threatened Mr. Pembroke.[JA] 彼は歯科医のスタッフを襲って 極秘の医療ファイルを盗んだ ペムブロークさんを脅してる A Cure for Wellness (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
極秘[ごくひ, gokuhi] strenges_Geheimnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top