Search result for

档案传输协定

(1 entries)
(0.0452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -档案传输协定-, *档案传输协定*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
档案传输协定[dǎng àn chuán shū xié dìng, ㄉㄤˇ ㄢˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] File transfer protocol (FTP) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

档案 (dàng àn)传输 (chuán shū)协定 (xié dìng)

 


  

 
档案
  • (dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ) file; record; archive [CE-DICT-Simplified]
传输
  • (chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ) transport; transmission [CE-DICT-Simplified]
协定
  • (xié dìng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ) (reach an) agreement; protocol [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top