ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

案内所

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -案内所-, *案内所*
Japanese-English: EDICT Dictionary
案内所[あんないじょ, annaijo] (n) information desk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Where is the information counter?案内所はどこですか。
Where's the information desk?案内所はどこにありますか。
The tourist information center gave a city map to whoever asked it.観光案内所では、ほしい人には誰にでも町の地図をあげました。
Please refer to the tourist information office.観光案内所に問い合わせてください。
Where is the tourist information office?観光案内所はどこですか。
Is there an information counter?館内に案内所がありますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's no need for the bakery, no need for information. Here is my planet...[JA] パン屋も案内所も 必要ない 見てくれ Kin-dza-dza! (1986)
And now this lad will go and call information, and we'll wait for him in the bakery, OK?[JA] 彼が案内所で聞くから 一緒にパン屋で待とう Kin-dza-dza! (1986)
You believe in yurei, Michi? You sound like the girl from the visitor center.[JA] ミチ 幽霊を信じてるの 案内所の女と同じこと言ってる The Forest (2016)
I'm down here after a hotel recommendation.[JA] 宿泊案内所に寄ってから ここに来たの Episode #1.1 (2013)
Or you could go back to the Tourist Information.[JA] あなたも観光案内所の仕事に戻ったらどう? Episode #1.6 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
案内所[あんないじょ, annaijo] Auskunft, Information [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top