ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

未確認

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -未確認-, *未確認*
Japanese-English: EDICT Dictionary
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]
未確認飛行物体[みかくにんひこうぶったい, mikakuninhikoubuttai] (n) unidentified flying object; UFO [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未確認飛行物体を表す。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My lord, there are so many uncharted settlements.[JA] 閣下 未確認の場所は 無数に存在します Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Golden Eagle, this is Hawkeye. I've got unknown rider not responding to coms.[JA] ゴールデンイーグル、こちらホークアイ 未確認の飛行物体が接近中だ Behind Enemy Lines (2001)
-thank you. are you gonna help me with the gear?[JA] コーネル・シャープ、未確認の 侵入者だ Transformers (2007)
We are getting unconfirmed reports that this might be[JA] 未確認の情報によると― District 9 (2009)
This needs to be verified, but it appears some form of plant life is present.[JA] 未確認ではありますが 植物は存在しているようです。 Pandorum (2009)
colonel sharp, we have an inbound unidentified infiitrator, 10 miles out.[JA] 未確認の航空機に告ぐ、君はアメリカ軍 の飛行空域に入っている。 Transformers (2007)
raptors one and two, snap to heading two-five-zero to intercept. bogie is in the weeds ten miles out, not squawking.[JA] 未確認の航空機に告ぐ、君をアメ リカ軍ソックス航空基地に誘導する Transformers (2007)
North. No Walker.[JA] 「北側 ウォーカー未確認 Representative Brody (2011)
Medford, Waltham, Newton, and an unconfirmed report of a giant snake out of Watertown.[JA] メドフォード ウォルサム ニュートン そして巨大なヘビの未確認の報告が ウォータータウン郊外から Unleashed (2009)
Cojones.[CN] Cojones. [譯註: 未確認,應該是西語或者美俚中蛋蛋的意思] Before the Devil Knows You're Dead (2007)
ALTHOUGH UNCONFIRMED,[CN] 雖未確認,這歷史性事件... Olympus Has Fallen (2013)
(Radio) 300, two unknown bravos, left side of road.[JA] 300m左前方に 未確認人物2名 Route Irish (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top