ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有进取心

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有进取心-, *有进取心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有进取心[yǒu jìn qǔ xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄣ, ] aggressive; go-getter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm, uh, abrasive, pushy, defensive.[CN] 我烦人,有进取心,自卫保护性强 Flirting with Disaster (1996)
And great to see some multicultural interest![CN] 真有进取心... 很高兴见到这些多元文化取向 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
I thought you had more ambition.[CN] 我还以为你有进取心 StreetDance 3D (2010)
He's flaccid. No gumption. No get-up-and-go.[CN] 他懒散,没有进取心,不能重新振作自己 The Change-Up (2011)
- He was an enterprising sort of man.[CN] - 他是有进取心的男人 A Bay of Blood (1971)
White was a married, further-education high-flyer when she got pregnant by an undergraduate.[CN] White已婚 , 富有进取心 , 在进修期间 与一名大学生发生关系导致怀孕 Second Life (2010)
His dad, on the other hand, is a little more type-A.[CN] 他爸的性格倒是更有进取心 Honor Among Thieves (2014)
Way to show some initiative, Stan.[CN] Stan,让我们看看你还是有进取心 Final Destination 5 (2011)
You felt I wasn't aggressive enough. I'll make more of an effort to do stuff.[CN] 你觉得我没有进取心 我会用心写作的 The Squid and the Whale (2005)
I'm less desperate, more enterprising.[CN] 我没那么绝望 更有进取心 Return to Sender (2014)
He's everything we need right now: a go-getter, knows the ins and outs of the state's attorney's office.[CN] 他正是我们现在需要的人 有进取心 又了解州检办的情况 The Penalty Box (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top