ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

是吗

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -是吗-, *是吗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
是吗[bù shì ma, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄇㄚ˙, / ] isn't that so? [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes.[CN] 是吗 Psycho (1960)
Really?[CN] 是吗 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
No?[CN] 不是吗 The King and I (1956)
I know.[CN] 是吗 A Kind of Loving (1962)
Yeah?[CN] 是吗 A Fistful of Dollars (1964)
Oh?[CN] 是吗 Obsession (1976)
You did?[CN] 是吗 It Happened One Night (1934)
Yeah?[CN] 是吗? Angel Face (1953)
Oh, yeah?[CN] 是吗 Foreign Correspondent (1940)
He was?[CN] - 他是吗? A Blueprint for Murder (1953)
- Yeah?[CN] -是吗 The Asphalt Jungle (1950)
Really?[CN] 是吗 Notorious (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top