ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

昨天的空降计划 因英国的浓雾延误三小时

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昨天的空降计划 因英国的浓雾延误三小时-, *昨天的空降计划 因英国的浓雾延误三小时*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesterday's airlift was three hours late due to fog in England.[CN] 昨天的空降计划 因英国的浓雾延误三小时 A Bridge Too Far (1977)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

昨天 (zuó tiān) (de)空降 (kōng jiàng)计划 (jì huà) (yīn)英国 (Yīng guó) (de)浓雾 (nóng wù)延误 (yán wu) (sān)小时 (xiǎo shí)

 


  

 
昨天
 • (zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ) yesterday [CE-DICT-Simplified]
 • (zuó tiān, ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ) yesterday [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
空降
 • (kōng jiàng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ) airborne [CE-DICT-Simplified]
 • (kōng jiàng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ) airborne [CE-DICT-Traditional]
计划
 • (jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ) plan; project; program; to plan; to map out [CE-DICT-Simplified]
 • (いん) (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [EDICT]
 • (よすが;よすか(ok)) (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [EDICT]
 • (yīn, ㄧㄣ) cause; reason; because [CE-DICT-Simplified]
 • (yīn, ㄧㄣ) cause; reason; because [CE-DICT-Traditional]
英国
 • (えいこく) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ [LongdoJP]
 • (えいこく) (n) Great Britain; the United Kingdom [EDICT]
 • (Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ) United Kingdom; England [CE-DICT-Simplified]
浓雾
 • (nóng wù, ㄋㄨㄥˊ ㄨˋ) thick fog [CE-DICT-Simplified]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
 • (さん) สาม [LongdoJP]
 • (さん(P);み(P)) (num) (1) three; (pref) (2) tri-; (P) [EDICT]
 • (sān, ㄙㄢ) three; 3 [CE-DICT-Simplified]
 • (sān, ㄙㄢ) three; 3 [CE-DICT-Traditional]
小时
 • (xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ) hour [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top