ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

昆虫的幼虫

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昆虫的幼虫-, *昆虫的幼虫*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a fucking problem with that? ![CN] 他们大量食用昆虫的幼虫 你他妈的对此有什么意见吗? Wedding Crashers (2005)
Insect larva.[CN] 昆虫的幼虫. Mimic 2 (2001)
This female knows it's a good place ... to gather insect larvae from under the rocks, using her versatile hands and nimble fingers.[CN] 这只母猴子知道 它可以用多用途的双手 和灵巧的手指 在这里的石头下面 找到昆虫的幼虫 Primates (2009)
This new one is a beginner, so he starts with something easy - how to dig for insect larvae.[CN] 这个小家伙是新手 所以教练决定从简单的开始 先教它怎么挖昆虫的幼虫 Mammals (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

昆虫 (kūn chóng) (de)幼虫 (yòu chóng)

 


  

 
昆虫
 • (こんちゅう) (n,adj-no) insect; bug; (P) [EDICT]
 • (kūn chóng, ㄎㄨㄣ ㄔㄨㄥˊ) insect [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
幼虫
 • (ようちゅう) (n,adj-no) larva; chrysalis; (P) [EDICT]
 • (yòu chóng, ㄧㄡˋ ㄔㄨㄥˊ) larva [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top