ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新南威尔士

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新南威尔士-, *新南威尔士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新南威尔士[Xīn Nán Wēi ěr shì, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] New South Wales, southeast Australian state [Add to Longdo]
新南威尔士[Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄓㄡ, / ] New South Wales (Australian state) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first 11 ships of the First Fleet arrived with their cargo of around 780 British convicts in Botany Bay, New South Wales.[CN] 第一舰队的前十一艘船载着货物 与大约七百八十名囚犯 到达新南威尔士的博特尼湾 Wolf Creek 2 (2013)
In fact, the Blue Mountains of New South Wales in Australia get their name from the haze that hangs over eucalyptus forests sometimes.[CN] 其实澳大利亚新南威尔士的蓝山 就因为桉树林上方 时隐时现的蓝雾而得名 Survival (2012)
You cannot have verbal communication with a man in New South Wales.[CN] 你没法和一个来自新南威尔士的男人言语交流 You cannot have verbal communication with a man in New South Wales. Great Expectations (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top