ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

断水

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -断水-, *断水*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
断水[だんすい, dansui] (n) น้ำ (เช่นน้ำประปา)ไม่ไหล, การขาดน้ำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
断水[だんすい, dansui] (n,vs) water outage; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The water has been cut off.断水しました。
The water supply has failed.断水になった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If something's happened to cut off our water supply...[JA] 何か起こったら断水してしまうわ Election Day (2016)
Mulvihill, what are you doing here?[JA] マルビヒル ここで何してる? 断水の苦情さ Chinatown (1974)
I plant rats in buildings, cut off the water and power.[CN] 我在房子里面放置老鼠,切断水和电源。 The Beat That My Heart Skipped (2005)
Main is shutting down the water flow.[CN] 主管道那快截断水流了 Always (2014)
We need to keep it away from the water. Dry it out, somehow.[CN] 让它断水 干渴死它 Grabbers (2012)
External damage to the ship resulting in the fall, already eliminated about 30%.[CN] - 好吧 通过判断水团和空气朝向运动 Attraction (2017)
We must let my father know we've cut the aqueduct.[CN] 切断水源之事 应该呈报父亲 Kagemusha (1980)
Barry, these are cut flowers with no water.[CN] 贝利 那些花要断水几个小时 Bee Movie (2007)
-Thanks.[JA] 男用は断水 Mannequin (1987)
I ran out of food and water days ago.[CN] 我几天前就断水断粮了 Year's End (2012)
And their water and they let them die.[CN] 切断水源 然后让他们死去 {\3cH202020}and their water and they let them die. You Don't Know Jack (2010)
-McKendrick will be cut off.[CN] - 麦肯迪会切断水源。 Silverado (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top