ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

敢行

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敢行-, *敢行*
Japanese-English: EDICT Dictionary
敢行[かんこう, kankou] (n,vs) decisive action; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That was probably just before Mai took the drastic step of leaving home.舞が家出を敢行する、直前のことだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We slept a slumber so deep that no one had dared before as three little Indians were left to mind the store.[JA] 深い眠りのまま だれも敢行したことのない 3人の賢いインデアンが残った。 Pandorum (2009)
- It's already happening. The buy is set for tomorrow.[JA] すでに依頼済みで 明日 敢行 Better Call Saul (2009)
I needed a change, but I was too afraid to go for it.[CN] 我需要改变 但是我不敢行 The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015)
Has was awarded the bronze star for his bravery.[CN] 之后他被授予青铜星奖励其勇敢行为 Has was awarded the bronze star for his bravery. St. Vincent (2014)
Well then don't do the same kind of funny math,[CN] 他的勇敢行动 拯救了人质和战友的生命 The Fate of the Furious (2017)
It's literally saved my ass more than once.[CN] 我一直都很感激你能果敢行动 And I've always appreciated you shooting from the hip. When Pirates Pirate Pirates (2015)
They're afraid to move at all. They're certainly not gonna come down.[CN] 他们不敢行动 肯定不会主动降价的 Remember Me (2010)
On your knees and beg the general for mercy.[CN] 见到将军还不下跪请罪 胆敢行 Kung Fu Invaders (1974)
Apparently, he did something brave so he wore a medal when they buried him.[CN] 他显然是做了些勇敢行为... 所以他们埋葬他时 给他戴上勋章 Across the Universe (2007)
We believe in ordinary acts of bravery... and the courage that drives one person... to stand up for another.[CN] 我们信仰正当的勇敢行为 以及促使人们 拔刀相助的勇气 Divergent (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
敢行[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top